Hodně rodičů se domnívá, že školka slouží k tomu, aby měli kde umístit děti, když jdou do zaměstnání. Do určité míry také vnímají, že je školky důležitá také kvůli sociálním kontaktům a příležitosti si hrát. Ale význam předškolního vzdělávání je samozřejmě mnohem hlubší. Není to vůbec o tom, že školka je na hraní a škola na učení. Děti se totiž to nejdůležitější věci učí právě v mateřské škole.
třída ve školce
Co všechno si dítě v mateřské škole osvojuje:
1. Vytváří si nové sociální návyky a upevňuje si ty, které už zná
2. Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku a také grafomotoriku
3. Rozvíjí estetické cítění prostřednictvím výtvarných a hudebních činností
4. Rozvíjí sportovní dovednosti
5. Osvojuje si sociální kompetence
6. Osvojuje si znalosti o světě kolem sebe prostřednictvím vzdělávání, které je přiměřené věku (například formou besed, naučného čtení, vycházkami apod.)
7. Učí se slušnému vychování
obrázek slunce

A to je samozřejmě pouhý výčet. Kdyby se nám jednalo o odborný článek, byl by rozsah podstatně delší a popisnější.

Mateřská škola je důležitější, než se zdá

Dítě se každopádně v mateřské škole učí mnoha důležitým věcem. Z toho důvodu je určitě důležité, abyste se rozhodli pro takovou mateřskou školu, která má dobrou pověst.
Možná vše vypadá jako hra, ale učitelky v mateřské škole mají v popisu práce sledovat vývojovou úroveň a pravidelně o ní dělat záznamy. Týká se to především:
1. Rozvoje řeči
2. Sociálních návyků
3. Rozvoje hrubé, jemné a grafo motoriky
4. Sociální status (oblíbený či neoblíbený, důležité kvůli předcházení šikaně)
5. Sociální zázemí rodiny
učení zábavou

To vše pak slouží pro další odborníky. Například pro základní školu nebo také pro pedagogicko-psychologickou poradnu, v případě, že třeba rodiče dítěte zvažují odklad dítěte. Šikovná paní učitelka může také upozornit na některé anomálie ve vývoji a předejít tak výchovným komplikacím.