Pořádek a přehlednost

Tak jako v počítači máte roztříděny jednotlivé složky a podsložky tak, abyste měli přehled, kde co máte, tak také fyzické materiály je třeba mít přehledně roztříděny. Stále je třeba uchovávat spoustu údajů v podobě písemných záznamů a ty je třeba třídit a ukládat tak, aby v nich byla snadná orientace a lehce bylo možno vyhledat příslušný materiál. Tyto požadavky ve větší, či menší míře trápí všechny podnikatelské subjekty, ale i státní instituce, školy, vědecké ústavy a kdoví, koho ještě. Pořádek, přehlednost a účelné roztřídění je prostě základ.

Prostředky proti vzniku chaosu

Základním nástrojem, který naplňuje výše zmíněné požadavky na přehlednost a účelné roztřídění jsou stále stejná zařízení jako před stoletími – totiž kartotéky . Stále to jsou zařízení na shromažďování záznamů v určitém stanoveném pořádku, v němž se poučená osoba rychle a bezpečně pohybuje a orientuje při vyhledávání.