Vnímání obyčejných lidí na psychiatrii a duševní onemocnění je dosti omezené. Hlavně proto, že ze strany státu, ministerstva zdravotnictví a našich politiků
chyběla reforma pro centra duševního zdraví.
Psychiatrie může být psychicky nemocným pacientům velmi prospěšná. Je-li však diagnóza špatně stanovena a přístup zdravotníků necitlivý, může napáchat nedozírné škody.
ubohý muž
Už před několika lety se psalo o tom, že česká psychiatrie, i když má nějaké úspěchy, trpí skoro stejně citelnými problémy jako její pacienti. Nejenom že je málo osvěty, ale chybí i jiný způsob přístupu lékařů, kteří se psychiatrickou péči snaží zvyšovat kvalitu života duševně nemocných a jejich rodin. Hovoříme se o psychiatrické reformě. Až tento rok dostává tato reforma postupně konkrétnější obrysy. Vše je o financích a především o politice. Investice do tohoto odvětví by měly podpořit lidi s vážným duševním onemocněním, případné i jiným postižením a poruchami
hlavně tam, kde žijí.
Psychicky nemocným pacientům je psychiatrie velmi prospěšná. Ale pokud je špatně stanovena diagnóza a přístup jak lékaře, tak i ostatního zdravotního personálu k nemocnému pacientovi, může to mít katastrofální následky. Především chybí jednotný komplexní registr.

duševní zdraví v

Ø Alkoholem, depresivními léky a drogami
tímto nečastěji lidé tlumí své pocity úzkosti, samoty, ztrátu zaměstnání, rozpad rodiny, závislost na druhém člověk nebo rozpad rodiny.
– Z těchto dlouhodobých příčin jsou stanoveny nejčastější diagnózy, jako je úzkost, deprese a psychosomatické potíže. To jsou různé zdravotní problémy, které se často opakují, i když jsou intenzivně léčeny.

Ø Lékařské studie tvrdí, že hlavní příčinou všech duševních nemocí je nedostatečná výživa.
Ø Lékařské vysvětlení k nedostatečné výživě: špatné fungování mozku je způsobeno nerovnováhou u krevního cukru, protože pro život mozku je krevní cukr primární energetický zdroj. Nerovnováhu u krevního cukru způsobuje nedostatek zinku, selenu, hořčíku, chromu a dalších prvků. Tato nerovnováha má za následek „prudké“ emoce nebo chování. Je dokázáno, že každý pacient, kterému byla diagnostikována duševní porucha, skutečně trpí pouhou nerovnováhou výživy. Dále lidem chybí dostatek vitamínu D. To se může týkat i těch lidí, kteří se nemohou pravidelně pohybovat na slunci. Přílišná konzumace zpracovaných podřadných potravin a toxického jídla může způsobit otravu kovy (rtuť v rybách, arzen, kadmium, hliník).
otrávená prášky
v
Věřte, že zdravé jídlo a výživové potravinové doplňky mohou udržet váš mozek zdravý.