Krása, co je krása? Krása je úplnÄ› vÅ¡ude kolem nás. Když se podíváte tÅ™eba venku na strom a půjdete na procházku, tak když budete na nÄ›ho koukat, tak zjistíte, jak je opravdu nádherný. Uvidíte, jak má nádhernÄ› rozkvetlé vÄ›tve, a jak na nÄ›m jsou ty krásné listy. To je krása na to pohladit, protože to ÄlovÄ›ku dodá i takovou energii. My se na svÄ›t díváme straÅ¡nÄ› negativním způsobem, ale když se podíváme na nÄ›jakou vÄ›c nebo opravdu na nÄ›co co nás zaujme, tÅ™eba právÄ› na ten strom, tak zjistíme, jak najednou jsme pozitivnÄ› naladÄ›ni. Zjistíme, jaká to na svÄ›tÄ› je krása, když se podíváme úplnÄ› na cokoliv, tÅ™eba na nÄ›jakou kvÄ›tinu a budeme jí chvíli pozorovat.

CviÄení v přírodÄ›

Zjistíte, jak je to opravdu nádherné kolem nás, co se dÄ›je. Chápu, že tohle málokdo dÄ›lá, ale nÄ›kdy je opravdu potÅ™eba tohle vyzkouÅ¡et. Když jsme tÅ™eba negativnÄ› naladÄ›ni, tak se musíme podívat na nÄ›jaký keÅ™, stromek, kvÄ›tinu úplnÄ› na cokoliv, co nás napadne. KlidnÄ› i na nÄ›jaký list, a podívat se, jak je to opravdu výjimeÄné na tom naÅ¡em svÄ›tÄ›. Je to zvláštní že jsme tady vÅ¡ichni kolem sebe, a můžeme se dívat na tu krásu naÅ¡eho života. RozhodnÄ› to vyzkouÅ¡ejte, protože vám to dá pozitivní náladu a nebude to pro vás nic negativního.

Dům a strom

Každý ÄlovÄ›k v životÄ› může nÄ›Äím experimentovat, takže rozhodnÄ› mÄ› poslechnÄ›te a podívejte se na tu krásu, která je kolem nás v životÄ›. ZahoÄte ihned negativitu a rychle se podívejte na pozitiva, která náš svÄ›t má. Negativita nám dává Å¡patné vÄ›ci. My musíme myslet pozitivnÄ›, to nám totiž dává obrovskou sílu. Já mám velice ráda experimenty. Pořád vymýšlím, kde najít krásu, ale vždy je přímo vedle nás. StaÄí pořádnÄ› otevřít ty naÅ¡e kukadla a objevit tu krásu, která je přímo opravdu vedle nás. Krásu cítíme, ale i vnímáme. Krása je tam kde se podíváme. StaÄí jen dobÅ™e vidÄ›t a naslouchat pozitivnÄ› svému srdci.