Mladší žena a starší muž, či naopak? Vyjde to zhruba nastejno. Říká se, že věk je jenom číslo, zejména ve vztazích. Jsou však určitá fakta typická pro takové vztahy, kdy jeden z partnerů je výrazně starší než ten druhý. Jedná se o přirozené projevy toho, že účastníci takového vztahu pocházejí každý z jiné generace – to s sebou nese podstatné rozdíly ve výchově, přístupu ke vzdělání a profesní dráze (minimálně zpočátku kariéry). Mohou se zde objevit názorové rozdíly v přístupu k otázkách rodiny, výchovy dětí nebo i méně zásadních životních otázek jako je trávení volného času, koníčky, zájmy nebo jednoduše jakékoli postoje k čemukoli, ovlivněné tím, že každý vyrůstal v jiné době.

romantický objetí

Jaká pozitiva nám tento typ vztahu může přinést?

1. Sdílení informací a zkušeností.

Ať už směrem od mladšího ke staršímu nebo naopak – může být zajímavé vidět pohled z druhé strany a poznat svět očima zkušenějšího nebo naopak mladého, který má čerstvější pohled na věc.

2. Starší partner = stabilita a zázemí.

Bývá časté, že díky staršímu partnerovi se cítíme být v pevnějším svazku. Tento člověk zpravidla již ví, co obnáší plnohodnotný vztah, prošel jich více, než my a může nás mnohé naučit. Kromě toho již ví co chce, narozdíl od našich vrstevníků.
dotek nosů

3. Mladší partner = nová míza.

Ne nadarmo se říká, chceš-li udělat ze starého muže blázna, dej mu mladou ženu. Mladý člen páru může do vztahu vnést novou energii, nadšení pro věc, svěžest, nové záliby a názory, které jsou v dané době stěžejní a dříve nebyly.

Čeho bychom se naopak měli v takovém svazku obávat?

4. Názorový nesoulad.

Stejně jako zde vyzdvihujeme sdílený názorů z různých generací, důležité je zmínit, že není samozřejmě, že v těchto odlišných pohledech vždy dojde k porozumění. Právě proto, že členové páru nejsou vrstevníci, mohou se objevovat třecí plochy a vyústit až v hádky bez konce.

5. Otázka budoucnosti.

Je přirozené, že v určitém věku života začínáme pomalu uvažovat o dětech. Co když je pro nás normální, že okolo 30. narozenin se začneme porozhlížet po jménech a domu se zahradou, kdežto pro druhého je na takové věci už pozdě? Možná, že náš partner si péčí o děti již prošel a nechce se mu do toho pouštět znovu. Anebo na nás v tomto ohledu může tlačit, protože děti nemá a cítí, že mu ubíhá čas.

6. Jiní přátelé, jiné rodinné situace.

Stejně jako oba partneři jsou každý z jiné generace, stejně tak je tomu i u všech přátel, známých, rodinných příslušníků, popř. dětí staršího partnera. Je potřeba s tím počítat a neočekávat, že všichni budou na tento vztah naladěni stejně jako my.