Každoročně se můžeme setkat s mnoha případy ze světa, kdy byl elektrický proud důvodem mnoha velkých i menších katastrof, přičemž v těch lepších případech došlo pouze k finančním a majetkovým škodám, v opačném případě pak zaplatili lidé buďto zdravotními následky, nebo dokonce životem. Počet případů, kdy došlo ke zkratu elektrického proudu dosahuje nejen ve světovém měřítku, ale také na našem území, obrovského množství. Častými viníky jsou mnohdy pak jen vadné kabely u elektro-spotřebičů, či špatná elektro-instalace. Většině těchto katastrof se však dá velmi snadno předcházet, a to dokonce i s velmi nízkou finanční cenou. Bavíme se zde o revizi, která je schopná možné a případné vady a chyby (nejen) v elektro-instalaci odhalit, a tím také zabránit (nemalým) škodám.

revize

Výše zmiňovaná revize je v některých případech dokonce povinná, jindy (ač je dobrovolná) je velmi hojně doporučovaná. Budeme-li se bavit o dobrovolných revizích, jedná se především o běžné domácnosti, soukromé a fyzické osoby apod. Naopak povinná revize se týká například obchodních center, škol, školek, průmyslových hal, nebo například ubytovacích prostor, tedy jednoduše řečeno se týká těch prostorů, které jsou určeny k většímu shromažďování velkého množství lidí. Povinná revize (nejen) elektro-instalace je pak nutná jednou za rok, v některých případech pak minimálně jednou za pět let.

revize elektro

Cena elektrorevize je pak závislá například na druhu prostor, tedy například se liší cena revize pro rodinný dům, od ceny revize pro průmyslové haly. Dále se pak rozlišují konkrétní prostory, respektive jejich rozměry. V každém případě však platí, že cena za elektro-revizi je vždy mnohonásobně nižší, nežli následné náklady a škody po nešťastných nehodách. Samotnou revizi pak provádí vždy kvalifikovaný a proškolený odborník, který Vám poskytne přesnou kontrolu.